ThumbnailTool

ThumbnailTool er en fix lille applikation til at resample en række billeder i en håndevending. Programmet er freeware, så alle kan downloade og bruge det. Det er dog forbudt at videredistribuere det uden min eftertrykkelige tilladelse.

Screen Shots

Hovedbilledet...

Download

Indtil videre er jeg sikker på at skidtet virker på Win98.

Pak zip filen ud et temporært sted på din harddisk. Kør setup.exe og nyd installationen...

 

Download patch 1

Installer først ovenstående. Pak derefter .exe filen fra nendenstående .zip fil ud i installationsfolderen (f.eks. C:\Program Files\ThumbnailTool) og svar ja til at overskrive den eksisterende.